FSM komited untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap, profesional dan beretika kepada pelanggan kami seperti berikut :

 

1. Memastikan Buku Panduan Fakulti Akademik diedarkan pada minggu pertama kemasukan pelajar baru setiap sesi akademik.

2. Memastikan pelajar membuat pendaftaran semester mereka melalui Portal MyUPSI dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh kuliah bermula pada setiap semester.

3. Memastikan reka bentuk pengajaran (RI) dan bahan pengajaran dapat diakses di MyGURU minggu pertama kuliah.

4. Pastikan markah kerja kursus dipaparkan untuk semakan oleh pelajar pada minggu ke-13 kuliah.

5. Memastikan pelajar mendapat bimbingan dan kaunseling akademik sekurang-kurangnya tiga (3) kali pada setiap semester.

6. Memastikan sebarang kelulusan untuk permohonan untuk menjalankan aktiviti disampaikan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.

7. Memastikan alat dan peralatan untuk makmal / bengkel / kedai sedia untuk digunakan tidak lebih daripada 10 minit sebelum kelas bermula.

8. Pastikan senarai penerima sijil dekan dipaparkan dua (2) minggu selepas kelulusan Senat.

9. Memastikan bahawa aduan pelanggan diberi respons dalam tempoh 24 jam.

10. Memastikan perkhidmatan kaunter untuk sebarang pertanyaan dilayan dalam tempoh lima (5) minit