EDUCATUM JURNAL SAINS, MATEMATIK DAN TEKNOLOGI

Jurnal Sains, Matematik dan Teknologi EDUCATUM (EJSMT – ISSN 2289-7070 / eISSN 2462-2451) adalah jurnal yang diterbitkan oleh UPSI Press, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia sejak tahun 2014. JSMT dikhaskan untuk penerbitan kertas penyelidikan asal, ulasan saintifik dan komunikasi pendek dalam pelbagai aspek sains dan teknologi seperti biologi, kimia, fizik, matematik, kejuruteraan, ICT, sains pertanian, bioteknologi, pendidikan sains, pendidikan matematik, pendidikan teknikal dan vokasional. EJSMT diterbitkan dua kali (2) setahun pada bulan Jun dan Disember bermula tahun 2014.

LINK: https://ejournal.upsi.edu.my/journal/EDSC

JURNAL SAINS DAN MATEMATIK

JSML (ISSN 2462-2052 / eISSN 2600-8718) adalah jurnal yang dikaji semula oleh Fakulti Sains dan Matematik, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). JSML UPSI adalah jurnal interdisipliner yang menyediakan forum untuk komunikasi dan penyebaran pengetahuan melalui artikel oleh penyelidik Sains dan Matematik yang terlibat dalam pelbagai aspek Pendidikan Biologi & Biologi; Pendidikan Kimia & Kimia; Pendidikan Fizik & Fizik; Matematik & Matematik Pendidikan dan pelbagai aspek Sains dan Matematik Aplikasi. JSML UPSI diterbitkan sekali setahun pada bulan Disember sejak 2013. JSML UPSI dahulunya dikenali sebagai JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (JSM UPSI – ISSN 1985-7918). Isu JSM UPSI diterbitkan dua kali setahun pada tahun 2009 hingga 2012.

LINK: https://ejournal.upsi.edu.my/journal/JSML

INDEXED JOURNAL LINKS