PENGURUSAN TERTINGGI

DEKAN

PROF. MADYA DR. MOHD. FAIZAL NIZAM LEE BIN ABDULLAH

E-mail: faizalee@fsmt.upsi.edu.my

Tel.: 015-4879 7201

TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)

PROF. MADYA  DR. FARIDAH LISA BINTI SUPIAN

E-mail: faridah.lisa@fsmt.upsi.edu.my

Tel.: 015-4879 7202

TIMBALAN DEKAN (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)

PROF. MADYA DR. ROHAIDAH BINTI MASRI 

E-mail: rohaidah@fsmt.upsi.edu.my

Tel.: 015-4879 7204

TIMBALAN DEKAN (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

DR. MOHD. IKHWAN HADI BIN YAACOB 

E-mail: ikhwan.hadi@fsmt.upsi.edu.my

Tel.: 015-4879 7203

KETUA-KETUA JABATAN

KETUA JABATAN BIOLOGI

PROF MADYA DR. SOM CIT SI NANG

Tel: 015-4879 7722 / 7399

Email: somcit@fsmt.upsi.edu.my

KETUA JABATAN FIZIK

DR. IZAN ROSHAWATY BINTI MUSTAPA

Tel: 015-4879 7893 / 7607

Email: roshawaty@fsmt.upsi.edu.my

KETUA JABATAN KIMIA

DR. MOHAMAD SYAHRIZAL AHMAD

Tel: 015-4879 7346 / 7618

Email: syahrizal@fsmt.upsi.edu.my

KETUA JABATAN MATEMATIK

DR. DR. NOOR WAHIDA MD JUNUS

Tel: 015-48797432/7400

Email: noor_wahida@fsmt.upsi.edu.my