PENGURUSAN TERTINGGI FSM

DEKAN

PROF. MADYA DR. MOHD. FAIZAL NIZAM LEE BIN ABDULLAH

E-mail: faizalee@fsmt.upsi.edu.my

Tel.: 015-4879 7201

TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)

PROF. MADYA DR. FARIDAH LISA BINTI SUPIAN

E-mail: faridah.lisa@fsmt.upsi.edu.my

Tel.: 015-4879 7202

TIMBALAN DEKAN (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)

PROF. MADYA DR. ROHAIDAH BINTI MASRI 

E-mail: rohaidah@fsmt.upsi.edu.my

Tel.: 015-4879 7204

TIMBALAN DEKAN
(HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

DR. MOHD. IKHWAN HADI BIN YAACOB 

E-mail: ikhwan.hadi@fsmt.upsi.edu.my

Tel.: 015-4879 7203

Ketua Jabatan Biologi

DR. ALENE BINTI TAWANG

Tel: 015-4879 7633 / 7722

Email: alene@fsmt.upsi.edu.my

Ketua Jabatan Fizik

DR. IZAN ROSHAWATY BINTI MUSTAPA

Tel: 015-4879 7893 / 7607

Email: roshawaty@fsmt.upsi.edu.my

Ketua Jabatan Kimia

DR. YUSNITA BINTI JUAHIR

Tel: 015-4879 7359 / 7618

Email: yusnita@fsmt.upsi.edu.my

Ketua Jabatan Matematik

ASSOC. PROF. DR. NOR AZAH BINTI SAMOT@SAMAT

Tel: 015-4879 7414

Email: norazah@fsmt.upsi.edu.my

Timbalan Pendaftar

En. Nazar Mohd Zahidi Mohd Azahar

Tel: 015-4879 76577

Email: nazar@upsi.edu.my

Penolong Pendaftar

En. Nazar Mohd Zahidi Mohd Azahar

Tel: 015-4879 7331

Email: mafeez@upsi.edu.my